Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Interneten elérhető és letölthető írásaim

2008.12.22

 

 
 

Az interneten elérhető és letölthető előadásaim, írásaim:

KÖNYVEK

1.     Kamarás István (1992) Egyházközség-építők. Budapest, Egyházfórum. 152 old.  http://mek.oszk.hu/16900/16968

Kamarás István (1986) Utánam, olvasó! (A Mester és Margarita fogadtatása Magyarországon).   Budapest, Múzsák  257 old. http://mek.oszk.hu/16800/16848

 

 Balogh Zoltán, Kamarás István (1978) Élményalakzatok I. (150 irodalmi mű olvasottsága, kedveltsége és az élményalakzatokban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók körében). Budapest Népművelési Propaganda Iroda 393 old. http://mek.oszk.hu/13200/13216

 

Kamarás István (1984) „Rögeszmék” Bakonyoszlopon (olvasótábori krónika). Budapest,
Tankönyvkiadó. 160 + 31 old. http://mek.oszk.hu/13100/13143/

 

Kamarás István, Varga Csaba (1984) Reformvár. Budapest, Magvető 193 old.
http://mek.oszk.hu/13000/13003/

 

Balogh Zoltán, Kamarás István (1985) Élményalakzatok II.. Budapest, Múzsák 171 old.
http://mek.oszk.hu/13200/13217

 

Kamarás István (1986) Bumbala, vagy a lakatlan liget titka. Budapest Minerva 137 old.
book.google.hu/books?isbn=6155116652

 

Kamarás István (1989) Értéktérkép. Budapest, Szépirodalmi 300 old.
http://mek.oszk.hu/09800/09857/

Kamarás István (1989) Lelkierőmű Nagymaroson (religiográfia). Budapest, Vita. 315 old. http://mek.oszk.hu/13100/13172/

 


Kamarás István (1992) Búvópatakok. Budapest, Márton Áron Kiadó. 249 old.
http://mek.oszk.hu/13000/13004/

 

Kamarás István (1992) Júdások vagy Péterek? Budapest, Egyházfórum. 251 old.
http://mek.oszk.hu/13100/13148/

 

Kamarás István (1995) A. A. Milne: Micimackó, Micimackó kuckója (Munkafüzet) Budapest, Ikon 79 old. http://mek.oszk.hu/08500/08526/06526.htm

 


Kamarás István (1996) Olvasatok. Budapest 490 old. http://mek.oszk.hu/08500/08570/

 

Kamarás István, Németh István Péter (1996) Origósdi. Tapolca, Városi Könyvtár, 93 old.
http://mek.oszk..hu/08700/08740

 

Kamarás István (1998) Krisnások Magyarországon. Budapest, Iskolakultúra. 390 old.
http://mek.oszk.hu/09100/09127/

 

Kamarás István (1999) Judas oder Petrus? Religiographie von berufswechselnden Priestern. Luzern, 1999. Kirchenforum, 237 old. http://mek.oszk.hu/13100/13151/

 

Kamarás István (2003) A Trilla szólamai (Egy Örkény-egyperces olvasatai). Budapest, Holnap Kiadó. 143 old. http://mek.oszk.hu/08400/08498
Kamarás István (2003) Kis magyar religiográfia. Pécs, Pro Pannonia. 373 old.
http://mek.oszk.hu/08900/08944/

Kamarás István (2005) Olvasásügy. Pécs, Iskolakultúra. 180 old.
http://mek.oszk.hu/03100/03258/index.phtml

Kamarás István (2006) A Sorstalanság sorsa. Szombathely, Savaria University Press 64 old. http://mek.oszk.hu/08500/08507

Kamarás István (2007) Az irodalmi mű befogadása. Pannon Egyetem BTK Antropológia és Etika Tanszék  Gondolat. 319 old. http://mek.oszk.hu/09000/09063/

Kamarás István (2007) Jézus-projektum. Pécs, Pro Pannonia http://mek.oszk.hu/08500/08567
Kamarás István (2006) Betlehembe kéne menni. Budapest.Móra K.  http://ingyen-letoltheto-konyvek.com/konyv-betlehembe-kne-menni-kamars-istvn-ingyenes.html

 

JEGYZET

Pedagógiai filozófia (jegyzet)

-- kézirat --

http://www.szepi.hu/irodalom/pedagogia/t.ped_22.html

 

  

 

FOLYÓIRATCIKKEK / vallásszociológia

 Új vallási közösségek és katolikusok egymásról alkotott képe hazánkban.    In: "...és akik mást hisznek?" (Szerk.: Szabó lajos, Tomka Miklós, Horváth Pál. Bp. 2000. Balassi . 53-64.

www.kisegyhazkutato.hu/szoc/htm

   

 

 


  

 Kamarás István (2009) A metaelmélet recepciója.

In: ARCA 2 www.arcafolyoirat.hu 

 Kamarás István: Szamaritánus stratégia.

In: httpa:// www.inco,hu/inco3/fooldal.htm

 


 

 

 ELŐADÁSOK

 

  A vallásközi párbeszéd esélyei: elmélet, gyakorlat, vélemények és attitűdök (előadás)            www.ektf.hu/~amerikanisztika/MIMAS/eloadas_A.htm - 7k

 

 

 Az egyházi szerepvállalás reménye az emberismeret oktatásban (előadás)

 

 

 

    Hétköznapok misztikuma (előadás)

            www.magyarpaxromana.hu/tevekenysege/kongress/48/temaprogram/htm-10k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

etikaweb.uni-pannon.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=167

 


 

 Vallásosság, Életstílus, ízlés. In: Inco 12. sz           www.inco.hu/inco12/fooldal.htm


 Az odaadás nektárja (a magyarországi krisnásokról)

www.kisegyhazkutato.hu/szoc/htm


 Kamarás István: A globalizáció és a lokalitás jegyei a Magyarországon új vallási jelenségekben. In: Kamarás István: Kis magyar religiográfia, Pécs, 2003. Pro Pannonia 340-357.

 www.kisegyhazkutato.hu/szoc/htm

 

 

 A Keresztények (a dunaföldvári szektának is nevezett Holic-csoport)  In: Kamarás István: Kis magyar religipográfia. Pécs, 2003. Pro Pannonia, 273-300. old.

www.kisegyhazkutato.hu/szoc/htm


  Kamarás István (2009) A szomszéd rétje, avagy lelkipásztorkodás a református egyyházközségekben.  

 

 

 

In: http://www.inco.hu/inco2/fooldal.htm

 


 

 


 

 

FOLYÓIRATCIKKEK / emberismeret

Emberismeret az útvesztőben. Géczi János beszélget Kamarás Istvánnal (Új Pedagógiai Szemle,   2007. 12. sz.)

           www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2007-12-np-Kamaras-Emberismeret.html

 

  Emberismeret: kihívás és lehetőség keresztény iskolák számára. In: Vigilia, 2003. 5. sz. 347-351. old.     

www.vigilia.hu/2003/5/kamaras.htm - 30k

 

   Kamarás István: Fedőneve: olvasótábor. In: Új Pedagógiai Szemle. 2003. 1. sz. 97-101. old.

                www.oki.hu/cikk/php?kod=2003-01-mu-Kamaras-fedoneve.html-37k


 Kamarás István: Változatok az erkölcstanra. In: Iskolakultúra, 2000. 1. sz.

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00034/pdf/szemle/pdf

 

 

 FOLYÓIRATCIKKEK / művészetszociológia

Józsa Péter művészetszociológiai munkássága. . In: Szociológiai Szemle, 2002. 1. sz. 106-122. old.               www.mtapti.hu/mszt/20021/kamaras.htm 


Piknik a labirintusban (Gondolatok az irodalmi mű és befogadója. kapcsolatáról. In: Pannonhalmi  Szemle, 2006. 2. sz. 139-146. old            www.merleg-digest.eu/files/u2/Boor_tartalom.pdf 

 

 

   Kamarás István (2009) Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma?, „A Mester és Margarita” orosz egyházi fogadtatása. In. Mérleg, 2009. 1-2. sz

 


 

  www.merleg-digest.eu/hu/lap/20092

 


 

 


 

 FOLYÓIRATCIKKEK /egyéb

 


 


 

   Homo religiosus az ezredfordulón. In: Magyar Tudomány, 1999. Május.


 


 


 


 

 

  Olvasásügy. Pécs. 2005. Iskolakultúra 180 old.

            http://mek.oszk.hu/03200/03258/index.phtml

Reformvár (Varga Csabával)  Budapest, 1984, Magvető  

                                                 http:// mek.oszk.hu/13000/13003/


Búvópatakok. Budapest, 1992.  Márton Áron Kiadó 249 old

                                                 http://mek.niif.hu/13000/13004/13004.pdf

 

 

 Értéktérkép. Budapest, 1989. Szépirodalmi K. 300 old.

 


 

 


 

 In: www.refdunantul.hu/kollegium/dokumentum/2009/11/091/

A_szomszd_rtje_avagy_reformtus_kzsgi_lelkipasztorkodas.pdf


 Kamarás István: Religious development in Contemporary Hungary.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.