Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi az OJD?

2008.12.21

Mi az OJD?

 

Előzménye az Ipiapi atya (egy legenda dokumentumai) című regények (ld. az Ipiapi atya című bejegyzést az OJD menüben). Célszerű először is ezekbe beleolvasni, s csak azután folytatni ezt a szöveget. Az OJD = Ordo Joculatorum Dei, vagyis Isten Bohócainak Rendje. Jelenleg 17 tagja van: különböző nemű, életkorú, életállapotú (szerzetes, pap, világi), világnézetű (vallásos, agnosztikus, kereső), foglalkozású (díszüvegező, néprajzos, szociológus, magyartanár, matematikatanár, könyvtáros, irodalmár, neveléstudós, r. kat püspök, r.katolikus pap, apáca, ökofilozófus, gyógytornász, médiatechnológus és informatikus hallgatók), emellett különböző politikaim irányzatokhoz kapcsolódó, eltérő habitusú és ízlésű személyek. Mivel főnöke sincsen rendünknek, csak alapítója (és ez én lennék mint Ipiapi atya reinkarnációja) mindenki hozzátehet ahhoz, amit én most Néktek elmotyogok. Számomra a "regula" sarkalatos erényei a nyitottság, a kreativitás, a rácsodálkozás és derű. Ezek segítik megvalósítani sarkalatos erényeinket. Aki ezekben magát már bombabiztosnak, rutinosnak érezné, és már úgy érezné, semmi sem lepheti meg, sürgősen kapja össze magát, mert hipp-hopp és kívül találja magát az OJD-n. No nem azért, mert bárki más a tagok közül kizárta volna őt, hanem azért, mert ezzel ő maga zárta ki önmagát. Félreértés ne essék, az OJD-tag is lehet velejéig szomorú, de csak két szólamban - ahogyan ez a Prédikátor könyvében is meg van írva - : "Minden okom megvan a szomorúságra, minden okom megvan az örömre". Éppen ezért az OJD-tag kicsit lökött, kicsit tudathasadásos, de ebbe a hasadékba, beszüremkedik a fény, vagyis ez a „tudatszakadék” nem Rám-szakadék.

     Mivel regulázatlan rend vagyunk, imáink sincsenek regulázva. Ilyenek vannak mint például ez:

Miatyánk, cirip a mennyekben,                       

Ciripeltessék a Te neved,

Ciripeljen a Te Országod,

Ciripelje a Te a akaratod,

Cirip a mennyben, cirip a földön is.

Mindennapi ciripünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg ciriptelenségünket,

miképpen mi is megbocsátunk

az ellenünk ciripelőknek,

és Te vígy minket a ciriplésbe,

Te szabadíts meg a ciriptelenségtől,

mert tiéd a dal, a csend és a ciriplés.

Vagy ilyen röpimákok, mint például

— Uram, ne birizgálj, végy tenyeredbe, ringass el! Aztán egy kicsit pihenj le Te is. Amen.

— Uram, ma nekem minden sikerült!!!! Vagy mégis inkább Neked? Általad? Veled? Benned?

Csak ez a hálaadás nem sikeredik. Uram, irgalmazz!

— Uram, jaj, ne! Már megint? Csak hülyülsz vagy tényleg akarod?

— Uram, miért kell neked mindenbe beleütnöd Szentlelked?

— Istenem, hála Neked ezért a háláért!

— Szentlélek Úristen, mit szólsz ehhez?  Szépen összehoztuk, mi?

— Uram, ne szeress engem ennyire, mert megint megfájdul a fejem!

— Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz!

Uram irgalmazz! És most, kérlek, mondj egy jó viccet.

— Uram, szállj le rólam!  Most nem vagyok olyan hangulatban!

— Uram, Jézus, ne csak a kenyeret és a halat, hanem a nagyfröccsöt is, ha már ilyen szép számmal összejöttünk!

— Látod, Uram, hányan vagyunk, azt is tudod, mit akarunk. Hát akkor?

— Uram, hallgattass el, mert mindjárt olyat mondok, hogy Magad is megbánod!

— Uram, megint elszállt az áhitatom. Látod?  Kapd el gyorsan!

— Uram, Jézusom, erre csörög a dió! Itt! Itt, itt, itt! Nem ott! Hideg, hideg, hideg, langyosodik. Langyos. Meleg,  Forró! Tűz, tűz, tűz! Mos már a Tiéd mindörökkön örökké, áamen.

— Zaklass engem, Szentlélek! Aztán nyugtass el engem, Szentlélek!

És mivel mi, OJD-tagok igen sokfélék vagyunk, sokféle szerepet teljesítünk (kipróbáltakat, ránk kényszerítetteket,, vágyottakat, eljátszottakat, titkoltakat) válogathatunk ilyen fajta szerepimák közül:

A SÚLYEMELŐ IMÁJA: Uram, ne rakj rám többet, nem szeretnék már több világcsúcsot! Nem emelni, hanem emelkedni akarok. De ha te másként akarod, erősítsd meg gyengeségem. Amen.

A CSILLAGÁSZ IMÁJA: Uram, én innen, a távcső egyik végétől a mindenségedet látom, Te onnan, a másik végéről engem, fekete lyukat. Irgalmazz, kegyelmezz!

AZ ÖTTUSÁZÓ IMÁJA: Adj, Uram, jó hamar lovakat, tisztán látható célt, baj nélküli párbajokat, vízen és mezőn előrejutást, aztán majd a haláltusában is! Amen.

A TÁJFUTÓ IMÁJA: Benned, feléd, mert kereslek. Tájékozódási pontjaim: stációid, a cél: az üres sír. Add, hogy mielőbb megtaláljalak.

AZ ORVOS IMÁJA: Engedj tamáskodnom és bizonyosságot szereznem: diagnózist sebeidről, terápiát lelkemnek.

A POPSZTÁR IMÁJA: Te vagy a Szupersztár, én vagyok a mikrofon. Kiabálj belém, hadd halljanak!

A SZÉPSÉGKRÁLYNŐ IMÁJA: Méreteimet, vonalaimat, idomaimat tökéletesre szabtad. A bennem szuper-bombázót látó férfiak énbennem Téged is bámulnak. De te látod fedetlen nincseimet is. Takard be őket szereteteddel! Add, hogy ne csak csillagod, istállód is lehessek!

IDEGTÉPETT IMÁJA: hhistenehhhkérhhéshha tehhhörökké ámen!

A HALÁLTUSÁZÓ IMÁJA: Át a selejtezőkön a nyolcad-döntőig, a negyeddöntőig, Majd az elődöntőig, és a most a döntőben. Végre a közeledben. De nincs már több erőm. Most már te dönts felőlem, Uram.

A HUMORISTA IMÁJA: Uram, kérlek, ne röhögtess, mert így nem tudok imádkozni!

AZ ENYHÉN FOGYATÉKOS IMÁJA: Jöjj, Szentlélek Úristen, hajtsd el ezt a legyet, mert nem hagy imádkozni.

A KÖZEPESEN SÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS IMÁJA :

Uramistenem, hála neked: megint belédcsavarodtam! Engedj el szépen, hogy újra belédcsavarodhassak. Amen!

A SÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS IMÁJA: Bla, bla, eble, abla, blabla, bleble.  Ebbe! ABBA! AMABBA!!!

A RÉSZEGES IMÁJA: Uramista, kedves EGÉSZ-ségedre!

AZ ISTENTAGADÓ IMÁJA: Isten: nem! Nem, nem, nem, nem, nem! Iste-nem! Istenem...

Egyik tagunk ezt írta  körlevelésben „Én Bodri szeretnék lenni a juhok közt, csendben elvegyülni, lefeküdni, ha békésen legelésznek, és mindig ugatni, ha elkódorognak. Az írás szerint egy tisztességes juhászkutya több juhocskát terel jó útra, mint a nyájvezér. A nyakamba különösen nagy kölönc-koloncot kellene tenni, hogy túlzásba ne vigyem a nyargalást, és néha szájkosarat, hogy ne kapjak hörghurutot túl sok csaholás következtében”. Erre és másféle inkarnációkra való tekintettel ilyen imákat is mondhatunk:

A bárány imája

Miatyánk, ki vagy a mennyekbeeeeee!                         

Bégettesék meg a te neved!

Jöjjön el a te jászolod,

Egyem meg a te abrakod,

amint a mennyben, úgy most földön is.

Mindennapit tenyeredből add megennem ma,

és bocsásd meg bégetésem,

Miképpen én is megbocsátok

az ellenem bégetőknek!

Adj írt minden kis sértésre,

szabadíts meg a farkastól,

mert tiéd a jószág, az abrak és a minőség.

A láma imája                                                                                                              

Mindenem szétosztani, odaadni:                

Tőled tanultam, Jézusom.

Trágyám, húsom, gyapjam...

Vegyék, vigyék!

Cipelem kereszted, ha odaadod.           

Vagy inkább ülj rám,

s beviszlek Virágvasárnap a városba.

Folyton erre gondolok, s eközben

szépen kihúzom magam.

"Lám a láma-kisasszony!",

mondogatják a népek,

ám én elnézek fejük fölött,

s köpök hízelgésükre.

Minden porcikám, szétosztani, odaadni 

tőóled tanultam,

és ami megmaradt Rád vár

én meg a dicsőséges, hozsannás

bevonulásunkra.

Ami pedig a legnagyobb közös osztót illeti, sarkalatos erényeinket kívül még ilyeneken gondolkodunk:

 

- Ismerjük fel olyan fogalmak közös magvát (legkisebb közös osztóját) olyan fogalmaknak, mint az emberi méltóság és az istenképmásság, a felebaráti szeretet és a szolidaritás, a nyereséges vállalkozás és a talentumokkal való elszámolás, a kreativitás és a Creator Spiritus, a társadalmi egyenlőség és az Isten előtti egyenlőség, a nemzeti, gazdasági és kulturális felemelkedés és az Isten országa, a múlt bevallása és a bűnbánat, az optimizmus  és a remény, az egészség és az egész-ség, a jólét és a jól-lét, Szent István és Mátyás király, Bethlen és Rákóczi, Kossuth és Széchenyi, Bibó és Nagy Imre, Ady és Bartók, József Attila és Pilinszky, Németh László és Kertész Imre; és lényegi hasonlóságuk felismerése után meg kell próbálni tolmácsolni és fogalmak szószolói között.

- Kérjük és adjunk számlát, hogy jól aludhassuk álmunkat és ne hizlaljuk  mi is a nyugdíjunkat is felfaló fekete gazdaság gömböcét..

- Ha belépünk egy liftbe ismerősök vagy ismeretlenek közé, ne csak emelkedjünk, hanem emelkedettek is legyünk, s köszöntsük útitársainkkal.

- Ne csak mondjuk, hanem szívből kívánjunk is embertársainknak, szívből is egy igazi jó reggelt, napot, estét.

- Legyünk a aprólékosan a kicsiben, és nagylelkűek a kicsinyesekkel

- Legyünk felek (felelősek és felebarátok) és egészek (egészségesek és

egész-ségesek)

- Letargia ellen használjunk világnézetünknek, habitusunknak és ízlésünknek megfelelő, minket felemelő liturgiát.

- Lehetünk felhőtlenül, de sosem felelőtlenül optimisták.

- Még szent dolgokon is nevethetünk, de csak szívvel-lélekkel.

Olvasóinknak pedig egyik OJD-tagunk körleveléből idézem ezeket a jókívánságokat: 

”Elegendő napsütést kívánok számodra, hogy jókedved legyen, bármilyen szürkének is tűnnek napjaid.
Elegendő esőt kívánok neked, hogy még jobban megbecsüld a napot.
Elegendő boldogságot kívánok neked, hogy szellemed élő és örökké tartó legyen.
Elegendő fájdalmat kívánok neked, hogy még az élet legkisebb örömei is nagyobbnak tűnjenek.
Elegendő nyereséget kívánok neked, hogy vágyaidat kielégítse.
Elegendő veszteséget kívánok neked, hogy még jobban megbecsüld mindazt, amid van.
Elegendő köszöntést kívánok neked, hogy felkészítsen a végső búcsúra.”

(ld. még az Ipiapi atya posztulációja című írást az OJD-menüben)


Kíváncsian várom és hálásan fogadom olvasóim kommentárjait

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

szentandrasitibi@gmail.com

(stb., 2011.10.21 18:34)

Tisztelettel nyújtnám bé én es csatlakozási kérelmem - szerény képessségim szerint s esendőn az Ő(nők) szellemébe' próbálva tenni.
Minden jót kívánva Önöknek s előre is köszönve akarmilyen válaszuk
Tibi

Re: szentandrasitibi@gmail.com

(Kamarás István OJD, 2015.01.18 08:35)

Tekintse magát OJD-tagnak. Kérünk szépen egy rövid, életrajzos bemutatkozást a következő címre:
kamarasi@upcmail.hu

Re: szentandrasitibi@gmail.com

(Virág Ildikó, 2017.06.13 11:12)

Kedves Isten bohócai!
Bízom abban, hogy van még felvétel a rendbe.
Nagyon szeretnék csatlakozni! Komolyan, de tényleg.

katalin.ubn@gmail.com

(Katalin, 2015.08.27 23:38)

Ennyi lököttet egy rakáson! Imádom őket,szerintem a fele Vizöntő érintett. TEtszik, sok sikert.

Ii-ááááá

(Povedák I, 2011.07.10 22:16)

Isten érti a viccet. A nagy betű túl komoly s tán már sértő is lenne egy ilyen lapon számára. Mi történt volna nemecsekkel ha Nemecsek lett volna abban a könyvben?

Re: Ii-ááááá

(gertan@freemail.hu, 2013.12.16 15:13)

Az lehet, hogy Isten érti a vicceket, de egy klasszikus szerint nem szereti...
Bár azt hiszem, ő találta fel a viccet, úgyhogy kifogást nem emelhet maga ellen, mert az önblaszfémia lenne....

szkm@t-online.hu

(Szalay Krisztina, 2011.12.18 16:19)

Kedves Kamarás István!
Eljutott hozzám karácsonyi története, melyet nagy kedvvel olvastam.
Tetszett a groteszk látásmód, a rendkívül találó, keresetlen mondatok. Önéletrajza utolsó mondatán pedig egyenesen vihogtam. Hogy egy tudós ilyen fontos helyre, mint a zárómondat éppen ezt tegye!

Kívánok én is Önnek és családjának (Gézát is beleértve) szép Karácsonyt, derűs újesztendőt.

Tisztelettel:

Sz. K.

kér-elem

(pakoeni@gmail.com, 2011.05.26 23:11)

Húúúúú!!!
Ebbe a rendbe még én is beférnééék!
Az összeset végignéztem neten, mind túl komolynak tűntek nekem.
Szeretném kérni tagfelvé-telem!
Amennyiben lehetttséges...
Senki Alfonz
nevébennn:
En-ikő