Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szakirodalom az ember- és erkölcsimeret tanításához

2010.03.26

Szakirodalom az ember- és erkölcsismeret tanításához

 

Szaktanulmányok

Berán Ferenc: Az etikaoktatás kérdései. In: Vigilia, 2003. 5. sz.

Falus Katalin: Az emberismeret és etika tantárgy hazai helyzetéről a nemzetközi

            tapasztalatok tükrében. In: Új Pedagógiai Szemle, 2002, 7. sz.

Falus Katalin (2002) Az emberismeret és az etika tantárgy. In: Új Pedagógiai

            Szemle,  7–8. sz.

Géczi János, Kamarás István (2007) Emberismeret útvesztőben (Beszélgetés

            Kamarás Istvánnal) In: Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 69-106. old.

Homor Tivadar (2008) Az embertan- és etikatanítás helyzete a tantervi szabályozás 

            tükrében.  In: IsKolakultúra, 3-4. sz. 137-147. old.

Horánszky Nándor (1995) Erkölcsi nevelés - vallásoktatás - etikaoktatás. In:

            Támasz és talpkő  (Tanulmányok az erkölcstan tanításához). Szerk.

              Kelemenné F. Márta. Bp. Kálvin J. Kiadó  133-154. old..

Kamarás István (1985) Alkalmazott embertan mint irodalomoktatás. In: Könyv és

              Nevelés,

Kamarás István (1991) Lehetne például: embertan. In: Iskolakultúra, 1–2. sz.

Kamarás István (1992) „Értéksemlegesség” vagy értékekben gazdag iskola? In: Új 

            Pedagógiai Szemle, 1. sz. 38–40.

Kamarás István (1995) Emberkép - embertan (tanulmányok, esszék) Bp. Szent

           Gellért  Egyházi Kiadó

Kamarás István (1993) Hol tart az embertan? In: Iskolakultúra, 15–16. sz. 26–37.

Kamarás István( 1996) Erkölcstan az iskolában? In: Czirják József, Jávorszki 

            András, Szabóné Gondosa Piroska (szerk.): A világ feltételei. A kaposvári

           Erkölcsfilozófiai és  Nevelési konferencia előadásai. Kaposvár, CsVM TKF,

           132–140.

Kamarás István (1996) Tanítható-e az erkölcs? In: Iskolakultúra, 1. sz. 3–14.

Kamarás István (2000) Változatok az erkölcstanra. In: Iskolakultúra, 1. sz.

Kamarás István (2002) Erkölcstant taní-tani. In: TANÍ-TANI, 20–21. sz. 32–41.

Kamarás István (2003) Emberismeret: kihívás és lehetőség keresztény iskolák

           számára. In:   Vigilia, 5. sz. 347–351.

Kamarás István (2009) Emberismeret és etika nálunk és más nemzeteknél. In:

              Iskolakultúra,   10. sz. 125-132. old)

Kelemenné Farkas Márta (szerk) (1995) Támasz és talpkő: tanulmányok az

           erkölcstan   tanításához. Bp. Kálvin Kiadó

Kohut Péter (1999/200) Erkölcstan vagy emberismeret? In: Üzenő, 2. sz. 5–6.

Kuslits Katalin (1993) Tanítható-e az ember? In: Iskolakultúra,  3-4.sz. 82-90.

Nagy Péter Tibor (1995) Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új

           Pedagógiai  Szemle, 11. sz. 3–10.

Nemzeti Alaptanterv. Ember és társadalom. (1998) Budapest, Korona.

        Szűcs Ferenc (1995) Lehet-e erkölcsöt tanítani? In: Támasz és alpkő  Tanulmányok az  

        erkölcstan tanításához). Szerk. Kelemenné   F. Márta.  Bp. Kálvin J. Kiadó  125-132. old.

Turcsik György (1994) Kultúra (Embertan Győrzámolyban). In: Iskolakultúra,.

            4.sz. 42-50..

Vajda Zsuzsanna (1998) Emberismeret az iskolában. In:  Iskolakultúra, 12. sz.

Vajda Zsuzsanna (1998) Emberismeret pedagógusoknak. OKI, Budapest

 

 

Tankönyvek

Bánhegyi Ferenc, Csinger Andrea, Harmatos Áronné, Molnár Katalin, Olajosné

             Kádár Ilona  (2007) Etika. Celldömölk. Apáczai.

Dőry István, Gyombolai Mártonné, Kéry Magdolna (1998) Gondolkodás és

             viselkedés.   Szentendre, Flaccus, 161 old.

Jakab György – Lányi András (1999) Erkölcsi esettanulmányok. AGK Kiadó,

             Budapest,

H. Nagy Valéria (1991) Én és a világ. Bp. Honffy K., 52. old

Kamarás István (1999)  Íme, az ember! Educatió, Budapest, 1990.

Kamarás István: Erkölcstan a 11. évfolyam számára. Bp. 2001. Krónika Nova.

Kamarás István, Vörös Klára (1996): Embertan I. 10-13 éveseknek. Bp., ÉKP

               Központ

Kamarás István, Vörös Klára (1996) Embertan II. 13-16 éveseknek. Bp. ÉKP

            Központ.

Kamarás István, Vörös Klára (2002) Embertan III. 15-18  éveseknek. Veszprém,

           OKTKER

Polinger Mária,  Zsíros Lajosné (1992) Értelmes élet .Bp. Honffy K. 56 old.

Sallai Éva, Szekszárdi Júlia és Jakab György (1999) Ember- és társadalomismeret.

             Bp.. AKG   Kiadó.

Szabó Pál Tivadar (1994) Erkölcstani vázlatok. Bp. IKVA

Zsíros Lajosné (1991) A szeretetről. (Bp. Honffy K. 46  old.

Oktatási segédletek

Emberismeret. NAT-kompatibilis részletes tanterv (1996) Bp. ÉKP Központ 

Emberismeret 4.-5. osztály. Tanterv és módszertani útmutató (1994)

           (Készítették a    kisújszállási Kossuth Lajos Ált. Isk. tanárai) 1994. Szolnok.

Falus Katalin, Jakab György.(szerk) Módszertani segédanyag az emberismeret-

            etika oktatásához. Budapest, OKI.

Falus Katalin, Jakab György (1999) Erkölcs és jog. Bp. AKG Kiadó.

Homor Tivadar (szerk.): Az etikatanítás gyakorlata. Krónika Nova Kiadó,

               Budapest, 2004.

Kamarás István (1995) Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi

             útmutató 4-6.  évfolyam. Bp. ÉKP Központ - Tárogató K.  

Kamarás István (1996) Emberismeret. NAT-kompatibilis részletes tanterv. Bp.

             ÉKP Központ 

Kamarás István (1997) Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi

             útmutató 7-8.     évfolyam. Bp.  ÉKP Központ - Tárogató K.

Kamarás István, Sárkány Klára (1993) Embertan középhaladóknak. Bp.

                Keraban. K.

Kamarás István, Makk Katalin, Varga Csaba (1993)  Kagylózene    

              (beszélgetések az  emberről). Bp. 1993. Szent Gellért Egyházi Kiadó

Kéri Katalin, Ambrus Attila József (1996) A sokoldalú ember. Szöveggyűjtemény

             Bp. 1996.    Calibra. 243 l. 

Kéri Katalin, Ambrus Attila József (1996) Szárnyaljon a képzeleted!

              Feladatgyűjtemény. Bp.  Calibra. 40 l

Kuslits Katalin (1993) Tanítható-e az ember? /Tanári segédkönyv/. Bp. Dinasztia

            Kiadó 

Lénártné Horváth Ilona (szerk) (1993) Embertan óravázlatok. Miskolc, Borsod -

           Abaúj    Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet. 120 old..

Szűcs Ferenc (1997) Etika: tanári segédkönyv. Bp. 1997. Református Köznevelési

            és   Közoktatási Intézet.

Szűcs Ferenc (1997) Hittan 12: feladatgyűjtemény: etika. Bp. Református    Köznevelési és Közoktatási Intézet.

Tiszóczi Tamás, Trencsényi Borbála (szerk) (2001) Erkölcstan szöveggyűjtemény 

               Bp. Krónika Nova.

Egyéb

Erkölcsi nevelés és/vagy etikaoktatás. Kerekasztal-beszélgetés (1999) In: Új

                Pedagógiai  Szemle, 7–8. sz. 4–14.

Mi lesz veled, emberismeret? Kerekasztal-beszélgetés (1999) In: Új Pedagógiai

                 Szemle, 12.   sz. 37–46.

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.