Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reflexiók Ipiapi atya füveskönyve c. könyvemre

2017.02.15

Reflexiók az Ipiapi atya füveskönyve-re

Tarján Tamás:

Könyved legigazabb-legigazibb köszönése és köszöntése, hogy legjobb helyeiről már akkor sem tudnék idézni, ha akarnék. Tizenéves fiatalok verődtek össze nálam, ebbe-abba beleolvastak, az egyik felkapta Ipiapi-dat: "Ez kell! Brevi és afi!" Majd - mielőtt "barátilag kölcsön vette" volna a könyvecskét, felolvasott belőle, hogy barátainak "táguljon esze és csírázzon a humora" (a fiú elsőéves építész hallgató).

Aligha kell mondanom, a két rövidítés mögött a breviárium és az aforizma szó rejlik. S szerintem is találó mindkettő. Bár én ezt a foglalatot nem sok kis részként, hanem szemléleti-stiláris egységként fogtam fel (tudva előzményeit is).


---------------------------------------------------------------

Varga Bence:

Könyvajánló: Kamarás István OJD – Ipiapi atya füveskönyve

In: Cornandsoda   http://cornandsoda.com/konyvajanlo-kamaras-istvan-ojd-ipiapi-atya-fuveskonyve/  2017/02/12

Megjelent Ipiapi atya füveskönyve, egy szent bolond bölcseleteit tartalmazó könyv, amely nevetéssel kívánja gyógyítani az élet furcsaságait. Lehet-e nevetni Istenen, vagy ami még fontosabb: lehet-e nevetni Istennel?

Az OJD (Ordo Joculatorum Dei, azaz Isten Bohócainak Rendje) szerint mindenképp, mi több, muszáj nevetni Istennel. A jelenleg 21 tagot számláló rend szellemisége „Isten páratlan ajándékát”, „a lélek tüsszentését”, más szóval a kacagást, a felhőtlen és őszinte nevetést emeli középpontba. Felhívják figyelmünket, hogy álljunk meg néha a vágtató időben, s szánjunk rá időt, hogy nevessünk magunkon, hisz aki erre képes, annak megadatott a legnagyszerűbb fegyver a világban: a humor. Kamarás István OJD irodalom- és vallásszociológus és író, a rend rendíthetetlen tagja gyűjtötte össze a fiktív alapítónak, egy bizonyos Cosinus-Tupuapati OJD, más néven Ipiapi atyának bölcseleteit, könyörgéseit, s publikálta a Luther Kiadó gondozásában a gyógyító erő terjesztésének szándékával.

Kamarás István korábbi Ipiapi atya című regénye megjelenése után rövid idővel önmagán túlnőve életre hívta az OJD-t, hiszen többen is jelezték, hogy csatlakozni szeretnének – így megalapították azt. Különböző foglalkozású, nemű, vallású és életkorú tagjai közt a közös nevező a humor. A nevetés – úgy látják – egyenlő a transzcendenciával, melynek segítségével közelebb kerülhetnek Istenhez, önmagukhoz, a lelki békéhez. Az OJD tagjai – saját bevallásuk szerint – egy kicsit mind őrültek, a világ abszurdumainak, az emberek esendőségének láttán a „szent ambivalencia” érzésébe burkolózva hahotáznak és mosolyogják meg a nagybetűs egészet. Ipiapi atya humoros és gunyoros imáit, írásait, bölcseleteit, történeteit gyűjtötte össze Kamarás István OJD, amelyek által a görbe tükör hatását keltő, valójában nagyon is reális és emberi keresztmetszetet kapunk társadalmunkról, benne a mindenkori emberről, aki hajlamos megfeledkezni legegyszerűbb feladatáról: a nevetésről.

Ipiapi atya füveskönyve nem állásfoglalás az egyház botladozásai ellen, s még kevésbé vádolható blaszfémiával; jó füveskönyvhöz méltóan csupán gyógyírként szolgál a hétköznapokra. Alternatívát kínál, és mosolyt csal az arcokra, hogy a legkilátástalanabb pillanatokban is kiszakadhassunk a sötétségből, derűsen tekinthessünk körül, s önnön jelentéktelenségünkön keresztül megsejthessünk valamit a mindenkori isteni jóságból.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Révay Edit

Uram, ne birizgálj!

 

Ezzel a felütéssel indítva mondandómat, belátom, mégis szerencsésebb lenne, ha most személyesen magyarázkodnék arról, amit Ipiapi füveskönyve felidézett, megmozgatott bennem. Most azonban olyan messzire kellett utaznom, mintha egyenesen Legalsószentbenedekre mentem volna, így csak papírra vetett soraimmal köszönthetem Kamarás István OJD-t, aki hű barátként összegyűjtötte nekünk Ipiapi Istennel folytatott beszélgetéseinek töredékeit.

A füveskönyv méltatásához vissza kell térnem Ipiapi atya 1992-ben először megjelentetett leveleihez. Azok a levelek eltörölhetetlen közösségre hívtak a tisztaszívű, tisztánlátó Ipiapival. Akkoriban, a rendszerváltó Magyarország ébredező Egyházától várták sokan – hívők és nem hívők is -, hogy tiszta értékrendjével utat mutasson az átalakuló és nehezen értelmezhető, megosztott világunkban. Ezzel a várakozással érkezett vissza Naururól Ipiapi, - azaz Cosinus-Tupuapati - is, hogy a Naurun megtisztult hitével, Isten, ember és egyházszeretetével segítsen bennünket szívünk hangjára és benne a Lélek indításaira figyelni. Legalsószentbenedeki állomáshelyén Bolond Pista, Kanalas Rozália, Vikárius a szivarozó szamár, a Keddiek, Rik és Ruk a kanalasgémek, és a többiek társaságában szembesül Ipiapi hazánk spirituális éhségével, őszinte keresésével, és a negyvenéves bénultságából éledező, megújulásra érett Egyház állapotával. Ipiapi minden szavában ott cseng a felelős szeretet, azért tud az emberről és az Egyházról, botladozásainkról olyan megértően és elfogadóan szólni és humorával, lendületével, törhetetlen hitével felébreszteni a jóra. Ipiapi leveleiben ugyan a szeretet hangján állít görbe tükröt elénk, az Isten népe elé, de ebbe a tükörbe nem mindig könnyű belenézni, elidőzni előtte még nehezebb. Ha mégis egy pillanatra engedünk a hívásnak és beletekintünk a görbe tükörbe, hamarosan kifakad belőlünk az „Uram, ne birizgálj!” felkiáltás. Ezzel kezdődik Ipiapi füveskönyve is, ez a fohász a röpimákok közül az első. Remek felütés! Az „Uram, ne birizgálj!”-ban Ipiapi nem csak a mi gyengeségünkről, hanem saját tapasztalatáról is szót emel, összefoglalja bajunkat Istennel, aki nem engedi, hogy végérvényesen belefeledkezzünk abba, ami elfedi őt szemünk elől, egyszerűen folyton birizgál minket.

Ipiaapi imái egy olyan halló ember imái, aki felismerte életében ezeket a halk birizgálásokat és aki nem akart elmenekülni ezek elől. Honnan tudom? Egyszerűen onnan, hogy csak egy mély, őszinte kapcsolatban van helye egy ilyen felszólításnak, hogy: „Uram, ne birizgálj, végy tenyeredbe, ringass el!” Ezek a szavak a feltétel nélküli bizalom szavai, a megküzdött barátság szavai, a bizonyosság szavai, hogy bármit mondhatok, tehetek, nem tudok az örök szeretetből kiesni, semmi sincs, mi elszakíthatna Tőle! Számomra erről szól a füveskönyv minden mondata, ezt olvasom ki minden szavából. Ipiapi füveskönyvében azt a legfőbb felismerést osztja meg velünk, hogy Isten legszemélyesebb életterünkben, néha velünk bolondozva, néha csak velünk hallgatva, de mindig ránk figyelve részese szeretne lenni életünk minden pillanatának. A füveskönyv arra bátorít minket, hogy merjünk éjjel az ágyunk szélén ott csücsülő Istennel vicceseket énekelni, ha ahhoz van kedvünk, vagy olyan kérdéseket feltenni, olyasmiket elmondani Neki, amikről azt gondolnánk, hogy illetlenség. Csupa olyasmire hív meg minket, ami felszabadít a konvenciók alól, hogy nagyon személyes, és természetes kapcsolatban élhessünk Vele, és így beengedjük Őt életünk minden pillanatába, nem azért, mert elvárják, hanem azért, mert vágyunk rá.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ipiapi atya füveskönyve – Beszélgetés Kamarás István OJD-vel

 

Budapest – „Ez a könyv az örömhír derűjében született” – fogalmaz Kamarás István. A Luther Kiadónál jelent meg a több mint humorral átitatott és egyházkritikát is tartalmazó füveskönyv, mely Ipiapi gondolatain keresztül mutat rá az egyházra, de górcső alá veszi az imádság lehetőségét, a gyermeki létet, tévelygéseinket, (összességében minket). A kötetről, az Isten Bohócai Rendről és az egyházon belüli humorról a szerzővel, Kamarás István OJD vallásszociológussal beszélgettünk.

„A humor a bölcsek esernyője” – fogalmaz Erich Kästner. Köteteddel rámutatsz arra, hogy a derű nem szabad, hogy távol álljon az egyház gondolkodásától, hiszen éppen ez az a lelkület, amivel képesek lehetünk a megszokottból kimozdulni, a hit és önmagunk viszonyát más szempontból vizsgálni…

Peter Ludwig Berger (szociológus, evangélikus teológus – a szerk.) a humort kicsi transzcendenciának nevezte. Megállapította, hogy egy egyszerű vicc segítségével ki tudunk lépni – ha csak egy pillanatra is – a mindennapi rutinból. Ilyen értelemben a humor, a nevetés, a komikum mondhatni, hogy szent dolog. A legenda szerint Assisi Ferenc önmagát Joculatorum Dei-nek, azaz Isten bohócának nevezte. Hiszem, hogy ő megérzett ebből a szellemiségből valamit.

Ez a szellemiség erősen érződik Ipiapi atya írásain. De ha már a névnél tartunk: Ki számodra Ipiapi atya?

Ő egy elképzelt személy, aki magyar származásúként Isten Bohóca Rendjéhez tartozó szerzetes. Ipiapi atya a rendszerváltás idején visszatér hazájába és elkezd misszionálni. Egy sajátos egyházfelfogást képvisel, melyben markánsan megjelenik a Szent ferenci derű.
Voltak, akik engem azonosítottak Ipiapi atyával, kaptam is ilyen leveleket. Ilyenkor be kellett vallanom, hogy nem úgy vagyok Ipiapi atya, mint ahogy gondolták. Érkeztek olyan kérdések is, hogy az OJD (Ordo Joculatorum Dei), vagyis Isten Bohócainak Rendjébe hogyan lehet belépni. Ezt is be kellett akkor vallanom, hogy ilyen rend nincsen.

Később viszont, ha rendhagyó módon is, de megalapult az Isten Bohócainak Rendje…

Körülbelül húsz éve megalapítottam ezt a valóban nagyon rendetlen rendet, ahol nincs regula és nincs főnök. Ez ma is létezik, spontán alakulgat, jelenleg huszonegy fővel működik. Az OJD alapvetően virtuális rend, főleg az interneten tartjuk egymással a kapcsolatot, de előfordul az is, hogy összeülünk. Legutóbb Beer Miklós püspök úrnál volt a találkozónk – aki katolikus püspök létére tagja a rendnek. Evangélikus lelkész, katolikus pap és apáca tagja is van az OJD-nek, de van nem vallásos tagunk is. Általában értelmiségiek a tagjaink, de buszsofőr is van közöttünk. Egy nagyon színes társaságot alakítunk.

A kötetben olvashatunk „szolgálati imákokat”, a tájfutótól az orvosig sokakra gondolt a szerző. Ugyanakkor a Kicsik és a Jóisten fejezetben a Jóisten és a gyermekek közelsége elevenedik meg. Hogyan épül fel a kötet?

Ennek az elképzelt és személyemben valamennyire valóságos Ipiapi atyának elöször az apokrif imái olvashatók a kötetben. Van egy fejezet, ahol a Jóisten kisgyermekekkel beszélget. Az itt megjelenő alternatív Istenkép-modell talán nem is annyira alternatív, hiszen sokan hasonlóan képzelik el a Jóistent. Ő nagy humorral képes a gyermekek lelki világához kapcsolódni. Azt gondolom, hogy egy ember akkor tud bűnt elkövetni, ha reflektálni tud önmagára. Egy gyermek erre még nem képes. Valamiképpen a gyermeki lét ezáltal egy szent világ, hiszen a bűntől nagyjából érintetlen a lelkük.

A kötetben legnagyobb fejezete Jézus történeteinek mondhatni példázatokban való elmondása. Jézus sem hiába beszélt példázatokban.

Ez a fejezet – ami egyébként hozzám a legközelebb áll – negyvenöt-ötven részből álló evangéliumi parafrázis. Minden evangéliumolvasás tulajdonképpen értelmezés. Minden fordítás is az. Az evangélium példabeszédei alapvetően a galileai földművesekhez szóltak az „ott és akkor” nyelvén. Én nem tettem mást, mint azt, hogy a mai világ színhelyeire helyeztem ezeket a történeteket. Magukat a történeteket sem nagyon változtattam meg, a kulcsszavakhoz pedig egyáltalán nem nyúltam. Kíváncsi voltam, hogy ez hogyan működik. Egy két részlet már korábban megjelent, elég jó visszajelzések érkeztek.

Ezeket a történeteket olvasva nemegyszer érezhetjük magunkat, vagy az egyházat a nevetség tárgyának. Ez azonban korántsem bántó, sokkal inkább ébresztő lehet.

A humor mindig az egész nevében nevet a részlegességen. Nyíri Tamás professzortól (római katolikus pap, Széchenyi-díjas teológus, filozófus – a szerk.) tanultam, hogy a Jóistenen kívül mindenen lehet – hozzáteszem kell is – nevetni. Ez azt jelenti, hogy az abszolútumhoz képest minden relatívon lehet nevetni. Az egyház is ide tartozik, de szüleink és önmagunk is. A kinevetni és a nevetni közti különbség elgondolkodtató, ide már a filozófusok segítsége kell. A kinevetésben is lehet olyan, ami felszabadító és nem megalázó…

A kötetet olvasva az lehet az érzésünk, hogy a kereső kamasztól az idősebb generációig nagyon sok mindenkit megérinthetnek az írások. A kamasz megnyugvást kaphat, hogy a sokszor hirtelen és provokatív gondolata nem feltétlenül bűn. Ugyanakkor a megszokásaiban élő idősebb is izgalmas olvasmányélménnyel lehet gazdagabb, hiszen számos írás építően mozdítja ki az embert a komfortzónájából. Kiknek írtad a könyvet?

Többek között valóban nekik írtam, de legalább annyira igyekeztem a már nem kereső, megállapodott keresztényeket is megcélozni. Beer Miklós egyszer az önszórakoztató kereszténységről beszélt, olyanokról, akik azt hiszik, hogy megtalálták Istent és mindenük megvan. Őket is meg szeretném az írásaimmal szólítani, hogy észrevegyék, hogy a hitet újra és újra át kell gondolni, úgy, ahogy a szerelmünket is karban kell tartani. A legtöbb házasság amiatt megy tönkre, mert abban a legtöbb elem rutinná válik. A vallásossággal ugyanez a helyzet.

Evangélikusoknál és katolikusoknál is volt egy olyan bűnvallási kérdés, hogy „szent dolgokkal tréfát űzöl-e?”. Kamaszkoromban rettegtem attól, hogy ebbe a bűnbe beleessek. Most már készségesen megteszem, mert úgy érzem, hogy azok a dolgok, amiket az ember szentnek tekint, azokkal szent kötelességünk tréfát űzni.

A saját életünket, célba érésünket meg kell annyira tisztelni, hogy ki tudjuk azt nevetni. Ha valami nem abszolút, akkor relativizálható. A vicc, a humor ebben nagy segítség. Természetesen mindezt úgy érdemes csinálni, mint ahogy Karinthy Frigyes mondta: „A humorban nem ismerünk tréfát”. Vagyis van egy, a másikat tiszteletben tartó határ.

Galambos Ádám

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.