Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációim jegyzéke

2008.12.20

 Szépirodalom
Sárkányos mese Igazából. Bp. 1979. Móra 101 old.
Bumbala, vagy a lakatlan liget titka. Bp. 1986. Minerva 137 old.
Megjelöltek. Bp. 1988. Eötvös K.
Csigamese. Bp. 1998. Cicero. 82 old.
Világverseny a berekben. Bp. 1999. Cicero. 35 old.
Ipiapi atya (egy legenda dokumentumai) Bp. 2000. Kairosz 219 old.
Jeles mesék. Bp. 2000. Cicero 42 old.
Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka. Bp. 2001. Ciceró K. 107 old.
Kalamona-kalmajka. Bp. 2004. Móra 234 old.
Betlehembe kéne menni. Bp. 2006. Móra K. 63 old.
Jézus-projektum. Pécs, 2007. Pro Pannonia
The Jesus project. Budapest, 2010. Novella K.
Szövedék. Bp. 2011. Kairosz 252 old.
Kereső-mese. Budapest, 2012, PontIkerhold

Kamarás István (2014) Kétfülűek (tényregény). Pécs, Pro Pannonia 182 old.
Kamarás István (2014) Utánam, olvasókl! Budapest, Pont Kiadó 155 old.

Kamarás István (2015) Ferenc pápa--legendárium. Budapest, Luther Kiadó.

Kamarás István (2017) Ferencpápista egyházreform Csereháton
http://mek.oszk.hu/18700/18754

Hangjátékok
A vallatógép.. In: Magyar Rádió, 1969. febr. 28. Kossuth
Lefelé a hegyről. In: Magyar Rádió, 1969. jan. 23. Kossuth
Bemutatom a vőlegényemet. In: Magyar Rádió, 1972. ápr. 3. Petőfi
A vonal túlsó végén. In: Magyar Rádió, 1973. márc. 5. URH
Elágazás. In: Magyar Rádió, 1975. máj. 30. Kossuth
Wagga-Wagga, avagy a lakatlan liget titka. In: Magyar Rádió, 1979. okt. 28. Kossuth
/Kelemen Lászlóval/ Kézzel faragott paliszander szekrény. In: Magyar Rádió, 1981. jan. 8. Kossuth
Lényecske kalandjai In: Magyar Rádió, 1981. dec. 6. Kossuth
Normarendezés. In: Magyar Rádió, 1982. ápr. 18
Bulányvölgyi állomások. In: Magyar Rádió, 1984. szept. 2.
Apuapu. In: Magyar Rádió, 1986. jún. 8. Kossuth
Világverseny a berekben
Eurorakéta In: Magyar Rádió, 1993. nov. 22. Kossuth
Örökrangadó
Szakirodalom
Könyvek
A munkások és az olvasás. Bp. 1969. NPI. 114 old.
/Polónyi Péterrel/ Értelmiség, olvasás, könyvtár (kutatási jelentés a vidéki értelmiség körében végzett
vizsgálatról). Bp.1970. NPI 88 old.
Hogyan értesülünk a könyvekről? Bp. 1971. MKKE Piackutató Csoport
Az olvasó munkásért. Bp. 1971. NPI
/Szilágyi Dezsőnével/ Állományalakítás – ízlésformálás Bp. 1973. OSZK KMK 19 old.
Az irodalmi érték esélye lektűrolvasóknál. Bp. 1974. NPI. 91 old.
Az irodalmi érték esélye lektűrolvasóknál. Kilenc olvasóportré. Bp. 1975. NPI. 114 old.
/Kiss Endrével és Somorjai Ildikóval/ A” Makra” és 116 olvasója. Bp. 1977. OSZK KMK. 100 old.
/Havas Judittal, Havas Katalinnal és Somorjai Ildikóval/ Olvasótábor Bakonyoszlopon. Bp. - Veszprém,
1977. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - OSZK KMK 175. old.
Országalapítás Bakonyoszlopon. Bp. - Veszprém, 1977. OSZK KMK - Eötvös K. Megyei Könyvtár
90 old.
/Balogh Zoltánnal/ Patterns of reading experiences. A sociologycal approach. Bp. 1979. OSZK KMK.
35 old.
/Balogh Zoltánnal/ Élményalakzatok I-II. (150 irodalmi mű olvasottsága, kedveltsége és az élményalakzatokban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók körében). Bp.
1978. NPI 393 old. 1985. Múzsák 171 old.
Harmadszor Bakonyoszlopon. Bp. - Veszprém, 1978. OSZK KMK - Eötvös K. Megyei Könyvtár 169 old.
/Bánlaky Pállal és Varga Csabával/ Olvasótábor. Bp. 1979. Tankönyvkiadó 107 old.
/Bánlaky Pállal és Varga Csabával/ Camp for Young Readers. Bp. 1979. Tankönyvkiadó 109 old.
/Bánlaky Pállal és Varga Csabával/ Lager junüh csitatelej. Bp. 1979. Tankönyvkiadó 115 old.
/Bryan Luckham-mel/ Olvasmányválasztás Manchesterben és Miskolcon. Bp. 1980. KMK 68 old.
/Fogarassy Miklóssal/ Olvasó a labirintusban (olvasásszociológiai kutatás középiskolások körében). Bp.
1981. Tankönyvkiadó 177 old.
Az olvasó munkások és az irodalom. Bp. 1981. Táncsics 151 old.
/Bryan Luckham-mel/ Reading Choice in Manchester and Miskolc. Bp. 1983. OSZK KMK 86 old.
„Rögeszmék” Bakonyoszlopon (olvasótábori krónika). Bp. 1984. Tankönyvkiadó 160 + 31 old.
Follow me, reader! Reception, interpretation and influence of Bulgakov’s Master an Margarita
in Hungary. Bp,. 1985. OSZK KMK 42 p.
Légvárak vagy végvárak? (Tanulmányok, esszék, vitacikkek az olvasásról és a könyvtárról) Bp. 1985.
Múzsák 226 old.
/Varga Csabával/ Reformvár. Bp. 1985. Magvető 193 old.
/A. Gergely Andrással és Varga Csabával/ Egy kissváros. Bp. 1986. Művelődéskutató Intézet 234 old.
Utánam, olvasó! (A Mester és Margarita fogadtatása Magyarországon). Bp. 1986. Múzsák 257 old.
Hetedikek (egy angyalföldi társaság lenyomata). Bp. 1987. Művelődéskutató Intézet 140 old.
Értéktérkép. Bp. 1989. Szépirodalmi 300 old.
Lelkierőmű Nagymaroson (religiográfia). Bp. 1989. Vita 315 old. Zónák és átlépők (A Stalker és különböző világnézetű befogadói). Bp. 1989. Vita 152 old.
Íme, az ember! Bp 1990. Edukáció 347 old.
Búvópatakok. Bp. 1992. Márton Áron K. 249 old.
Egyházközség-építők. Bp. 1992. Egyházfórum. 152 old.
Júdások vagy Péterek? Bp. 1992. Egyházfórum. 251 old.
Emberkép - embertan. Bp. 1993. Szent Gellért Egyházi Kiadó. 262 old.
/Sárkány Klárával/ Embertan középhaladóknak. Bp. 1993. Keraban 163 old.
Íme, az ember! Bp. 1993. Szent Gellért Egyházi Kiadó - Országos Közoktatási Intézet. 357 old.
/Makk Katalinnal és Varga Csabával/ Kagylózene. Bp. 1993. Szent Gellért Egyházi Kiadó. 315 old.
Bensőséges bázisok (Katolikus kisközösségek Magyarországon) Bp. 1994. Országos
Közoktatási Intézet 169 old.
Emberismeret, erkölcsismeret, vallásismeret. Tantárgyi útmutató 4-6. évfolyam. Bp. 1995. ÉKP
Központ -Tárogató K. 63 old.
A. A. Milne: Micimackó, Micimackó kuckója Munkafüzet Bp. 1995. Ikon 79 old.
Olvasatok. Bp. 1996. 490 old.
/Vörös Klárával/ Embertan I. (Munkáltató tankönyv 10-13 éveseknek) Bp., 1996. ELTE ÉKP Központ, 152 old.
/Vörös Klárával/ Embertan II. (Munkáltató tankönyv 14-15 éveseknek) Bp., 1996. ELTE ÉKP Központ, 144. old.
Bevezetés az embertanba. Bp. 1998. Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda,
428 old.
Krisnások Magyarországon. Bp. 1998.Iskolakultúra, 390 old.
Judas oder Petrus? Religiographie von berufswechselnden Priestern. Luzern, 1999. Kirchenforum, 237 old.
Erkölcstan (11. évfolyam) Bp. 2001. Krónika Nova 182 old.
Olvasó a határon. Bp. 2002. Pont Kiadó - Savaria University Press 259 old.
/Vörös Klárával/ Embertan III. Veszprém, 2002. Nodus K. 185 old.
A Trilla szólamai (Egy Örkény-egyperces olvasatai). Bp. 2003. Holnap K. 143 old.
Kis magyar religiográfia Bp. 2003. Pro Pannonia. 373 old.
Olvasásügy. Pécs, 2005. Iskolakultúra. 180 old.
A Sorstalanság sorsa Szombathely, 2006. Savaria University Press 64 old.
Az irodalmi mű befogadása. Pannon Egyteme BTK Antropológia és Etika Tanszék -
Gondolat. 319 old.
Bevezetés az embertudományba. Bp. 2008. Loisir
Vallásosság, habitus, ízlés. Bp. 2009. Loisir
A „Keresztények”: egy szekta születése és gyermekbetegségei. Bp. 2010. Gondolat 96 old.
/Homor Tivadarral/ Emberismeret és etika (középiskolások számára) Celldömölk, 2010.Apáczai Kiadó
137 old.
Homor Tivadarral és Vörös Klárával/ Erkölcstan 5-6. Debrecen, 2013. Pedellus
/Bögre Zsuzsannával/ Vallássszociológia. Bp. 2013. Luther Kiadó
Olvasó-próba. Bp. 2013. Pont K.

Embertan-erkölcstan sztori (2015) Pécs, Pro Pannonia Kiadó
Könyvrészletek
Elhívatva és benne maradva. Politikai szocializáció az egyházakban. In: Állam és polgár.
(Szerk.:Csepeli György - Kéri László - Stumpf István) Bp. 1992. Managerpress 129-139. old.
Utószó In: Diplomásból értelmiségi (olvasótáborok iplomásoknak a 80-as években). Szerk.: Varga Róbert. Bp. 1992. OKI 129-132. old.
Emberségünk istenképeink tükrében. In: "Jelbeszéd az életünk" (A szimbolizáció története és kutatásának módszerei) Szerk.: Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor In: Bp. 1995. Osiris-Századvég 483-499. old.
Homo religiosus az ezredfordulón. In: A századvég szellemi körképe. Pécs, 1995. Jelenkor K.
209-242.old.
Józsa Péter kérdései. In: Józsa Péter emlékkönyv. Bp. 1995. Magyar Szociológiai Társaság Művészetszociológiai Szakosztály - Budapesti Műszaki Egyetem Szociológiai Tanszék
41-48.old.
Mindig van remény. In: Örkény István emlékkönyv. (Szerk. Fráter Zoltán - Radnóti Zsuzsa), Bp.
1995. Pesti Szalon Könyvkiadó 293-301.old. ©
Vallási trendek. In: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Szerk.: Varga Csaba és Tibori Timea. Bp. 1997. HÉA Stratégiakutató Intézet - MTA Szociológiai Intézet - Magyar Kapu Alapítvány. 737-766. old.
Missa Aboniensis. In: Studia religiosa. (Szerk.: Máté-Tóth András és Jahn Mária). Szeged, 1998. Vallástudományi Kutatócsoport, 46-60. old.
Bunkóság (néhány nézetből). In: Bunkóság (A reprimitivizáció a társadalomban). Szerk.: Dalos Rimma és Kiss Endre. Bp. 1999. Friedrich Ebert Stiftung, 73-78. old.
Az új vallási közösségek és a katolikusok egymásról. In: „...és akik mást hisznek?” Hívek és egyházak egymásról. (Szerk.: Szabó Lajos, Tomka Miklós, Horváth Pál). Bp. 2000. Balassi K. 53-64. old.
Honnan lehet rálátni az emberre és az embertudományokra? In: Metaelmélet, metafilozófia. Szerk. Varga Csaba. Bp. 2005. Stratégiakutató Intázet. 162-169. old.
Az „ügy”. Kor és kórdokumentum 1992-ből. In: Úton… Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Szerk.: Hegedűs Rita, Révay Edit. Szeged, 2007. SZTE BTK Vallástudományi Tanszék
Vallásosság, habitus, életstílus. In: Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben, Szerk: S.Nagy Katalin, Orbán Annamária, Budapest, 2007, Gondolat 78-96. old.
A vallásosság szerepe irodalmi művek befogadásában. In: Ami rejtve van, s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára Szerk: Császár Melinda - Rosta Gergely eds. 2008.. Budapest-Piliscsaba: Loisir 281-294. old.
Tanulható-e a bizalom. In: Református Pedagógus Identitás 1. Bp. 2008. Református Pedagógiai Intézet. 80-81. old.
Anthropolgy and Ethics. In.Mravná vychova v ąkolách na Slovensku a v zahraniči. Banská Bystrica,
2009. Univerziteta Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická Fakulta. 110-116.
A misztikum szerepe az új vallásosságban. In:Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán,
Kindl Melinda. Pécs, 2010. Molnár Noymda. 236-245. old.
Vallásosság, habitus, életstílus. In: Hol van a te testvéred? Szerk.: Orosz Gábor Viktor. Budapest,
2011. Luther Kiadó, 135-164.
A csodálatos megvendégelés értelmezései, valamint az olvasatok olvasatai. In: A Te könyvedbe mind
ezek beirattak. Szerk: Hubai Péter, Majsai Tamás Bp. 2011. Wesley János Lelkészképző
Főiskola
Szempontok és adalékok egy várva várt kutatáshoz a Micimackó-befogadás területén. In:
Gyermekkönyvek vonzásában. Szerk: Gombos Péter, Lipóczi Sarolta, Pompor Zoltán.
Budapest, 2011.Pont Kiadó 132-142.
A határon átlépő olvasó. In: „…Ami biztosan van…” Itt kezdődött a posztmodern? Szerk. Fűzfa Balázs.
Szombathely, 2012. Savaria University Press 34-47.
Kik viszik át? Mit visznek át? Adalékok a Ki viszi át a Szerelmet? recepciójához. In: Ki viszi át a Szerelmet? Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely, 2011. Savaria University Press
Egy regény négy vagy öt, vagy még több élete (Géczi János Viotti négy vagy öt élete című művének
befogadásvizsgálata) In: Forrás 2012. 11. sz. 110-120.
A „keresztény társadalom vége, és ami utána következik
Egyházainkban. In: Vallás a keresztény társadalom után. Szerk. Földvári Mónika,
Nagy Gábor Dániel. Szeged, 2012. Belvedere Meridionale. 39-54.
Krisnás és regnumi alternatívák a családiméletre és az oktatásra. In: Mikonya György (szerk.) Vallásos
mozgalmak nézetei a családi életről és az
Utópia, valóság és lehetőség a gyülekezeti pasztorációban. In: „Örömmel adom örökségül” Szerk.
Csöndör István, Kendeh K. Péter. Budapest, 2013. Luther Kiadó 11-29.

Vallásgyakorló zsidó fiatalok vallásossága, habitusa és izlése. In: KeresztényZsidó Teológiai Évkönyv.
Budapest, KeresztényZsidó Társaság, 123-138.
 Kamarás István (2014) A zsidó vallás keresztény nézetben. In: (Szerk: Szécsi József)
KeresztényZsidó Teológiai Évkönyv 2014. Budapest. Luther K. 129-143.

Kamarás István (2016) Szociológiai kutakodásaim. In: Hidas Zoltán (szerk.) Ars Sociologica, 95-117.


Szerkesztés
Gondos Ernő: Olvasói ízléstípusok. Szerk.: Kamarás István Bp. 1975. Gondolat
Az olvasás anatómiája. Szerk. Hajdú Ráfis és Kamarás István Bp. 1982. Gondolat 531. old.
Szerelemről komolyan. Szerk.: Kamarás István és Varga Csaba Bp. 1985. Gondolat 261 old.
Könyvtár és társadalmi környezete I. Szerk.: Kamarás István Bp. 1986. Múzsák


Kötetben nem szereplő fontosabb folyóírat-közlemények
Egy olvasáskutatási mérőműszer és hibahatárai. In: Könyvtári Figyelő, 1972. 2. sz. 206-218. old.
Egy nemzetközi olvasásszociológiai befogadásvizsgálat módszertani tanulságai I-II. In: Könyvtári Figyelő, 1975. 5. sz. 492-508. old., 6. sz. 600-609. old.
Olvasó kritikusok és kritikus olvasók In: Kritika, 1975. 2. sz. 8-9. old.
Kritikusok olvasó szerepben. In: Könyvtári Figyelő, 1977. 3-4. sz. 276-282. old.
/Bartos Évával/ Novellák értékalakzata olvasói vélemények tükrében. In: "Térkép repedésekkel" (A
társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében). Bp. 1982.Művelődéskutató
Intézet. 207-213. old.
Hit és hitelesség (A természetfeletti kapcsolata más életszférákkal a keresztények értékrendjében). In: Kultúra és Közösség, 1986. 5.sz. 96-112. old. 6.sz. 96-113. old.
Amilyen mértékű a demokratizálás, olyan mértékű a kommercializálódás. In: A könyv, 1987. 2. sz.
47-55. old..
Emberképtár. In: Forrás. 1988. 2. sz. 60-69. old.
Hitélet és közélet. In: Teológia, 1989. 2. sz. 75-81. old.
Hogy íze legyen a sónak. In: Teológia, 1989. 8. sz. 150-156. old.
(Zsolnai Lászlóval) Humanizáció itt és most. In: Vigilia, 54. 1989. 11. sz. 821-827. old.
(Mártonffy Marcellel) Ellentüntetés a beskatulyázhatatlan Jézus mellett - Scorsese filmje ürügyén. In: Filmkultúra. 26. 1990. 3. sz. 17-19. old.
/Körmendy Ferenccel/ Religiózus beat? I-II. In: Új Forrás, 1990. 2. sz. 11-25. old., 3.sz. 56-68. old.
Fejmosás vagy lábmosás? In: Teológia, 1991. 1.sz. 43-46. old.
Gaudiopolis felé (bajgyűjtemény és megújulási program I-II.) In: Egyházfórum, 1991. 1.sz. 29-46. old.,
2.sz. 106-125. old.
PATKOLÓ - a Regnum Marianum vezetőképzője. In: Új Pedagógiai Szemle, 1991. 12. sz. 82-89. old..
/Surányi Bálinttal/ A fantom szétpukkadt. In: Napi gazdaság, 1992. ápr. 12. 9. old.
Regnum Marianum nyári tábor: Zánka. In: Palócföld, 1992. 2. sz.151-169. old.
Religiográfia a pápalátogatásról. In: Vigilia, 1992. 5. sz. 322-332. old.
Katolikus média Magyarországon: 1993 In: Egyházfórum, 1994. 3. sz.. 30-46. old.
Keresztény értelmiség a pluralista társadalomban. In: Keresztény Szó, 1994. 1. sz. 13. old.
Kontraszt-társadalom vagy bensőséges szigetek? In: Konzervatív Szemle, 1994. 2. sz. 103-108. old.
Szabadságepizódok Bakonyoszlopon. In: Beszélő, 1995. 4. sz. 21-23. old.
Vallási nevelés, erkölcsi nevelés. In: Budapesti Nevelő, 1995. 1. sz.. 53-61. old.
Adalékok a Könyvtárostanár professziogramjához. In: Módszertani lapok: könyvtárhasználattan.2000. 3.
sz. 9-12. old.
Változatok az erkölcstanra. In: Iskolakultúra 2000. 1. sz.
Babonás és mágikus jelenségek az ezredforduló körüli magyarországi keresztény hitéletben.
In: Mérleg, 2001. 3. sz. 319-329. old.
Régi-új pogányok, régi és új istenségek. In: Napút, 2001. augusztus 80-85. old.
Egyházi áldás vagy átok Harry Potteren? In: Holmi, 2002. 6. sz. 768-778. old.
Józsa Péter művészetszociológiai munkássága. In: Szociológiai Szemle, 2002. 1. sz. 106-122. old.
Emberismeret: kihívás és lehetőség keresztény iskolák számára. In: Vigilia, 2003. 5. sz. 347-351. old.
Fedőneve: olvasótábor. In: Új Pedagógiai Szemle. 2003. 1. sz. 97-101. old.
Média és etika. In: Kultúra és Közösség, 2003. 1. sz. 47-52. old.
Irodalomközvetítés az olvasótáborban. In: Iskolakultúra, 2004. 3. sz. 63-78. old.
Kamarás István (2005) Bulgakov-szeánsz a Veszprémi Egyetemen. in: Kritika, 2005. 10. sz.
Régi-új olvasótábor tudoroknak. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005. 5. sz. 92-101. old.
/Katsányi Sándorral/ A DISZ - utóbb KISZ - József Attila olvasómozgalma In: Palócföld, 2005. 4.
sz. 585-593. old.
Misztika az új vallási jelenségekben. In: Ökumené, 2006. 2.sz. 16-20. old.
A felekezeti identitás a vallásszociológus szemével. = Credo, 2007, 1-2. sz. 80-95. old.
Múló epizód vagy visszatapsolt epizódista. In: Iskolakultúra, 2007. 1. sz. 126-134. old.
(Géczi Jánossal) Emberismeret az útvesztőben. (Beszélgetés Kamarás Istvánnal) In: Új pedagógiai Szemle, 2007. 12. sz. 69-106. old.
A vallásközi közeledés és párbeszéd esélye itt és most. In. Utóirat, 2008. 6. sz. 45-48. old.
Népszerűség nép nélkül. In. Alföld. 2009. 5. sz. 23-35. old.
Vallásosság, életstílus, kultúra. In: Vallásosság és kultúra. Szerk. Gereben Ferenc. Bp. 2009. Faludi
Akadémia 353-379. old.
A metaelmélet recepciója. In: ARCA 2 2009. www.arcafolyoirat.hu
Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma?, „A Mester és Margarita” orosz egyházi
fogadtatása. In. Mérleg, 2009. 1-2. sz
Szomorkás-bizakodó röpdolgozat pedagógia és humor viszonyáról. In: Magyar Református Nevelés,
2009.14-17. old
Adalékok a kiengesztelődés módszertanához. In. Távlatok, 2009. 2. sz. 41-51. old.
/Géczi Jánossal/, Honnan hová, embertan? In: Nagyítás. 2010. 20. sz. (V.19.) 1, 4-5.
Irodalmi művek újraolvasása. In: Fordulópont, 2012. XIV. 57. sz, 73-90.
Javítható-e az „erkölcstan vagy hittan” elképzelés? In: Új Pedagógiai Szemle, 2012.4-6. sz. 78-91.
Keresztény paradigmaváltás? A „keresztény társadalom” korszakának vége. In: Credo, 2012.18. évf.
1. sz. 32-43.
Miből van az erkölcstan? In: Élet és Irodalom, 2013. LVII. 14:12.
Tanítható-e az erkölcs? In: Neveléstudomány, 2013:4::6-20.

Hazai keresztény válaszok az ökológiai válságra. In: Iskolakultúra, 2013. 12:3-29.

 Lelkipásztorkodás a református egyházközségekben. In. Templéni Múzsa, 2014. XIV.1. 19-37.

 Kolhoz Dei. In: Kultúra és közösség, 2014:5:2:73-82.

 Kamarás István OJD:  Kiegyensúlyozódás Bábel és Pünkösd jegyében. In: Credo 2014:4:33-59.
 Géczi János, Kamarás István (2015) Habituális válaszok az éghajlatváltozásra. In. Magyar
Tudomány, 5:532-538.
  Géczi János, Kamarás István OJD: Hittankönyvek az emberről, erkölcstankönyvek a vallásról
In: Iskolakultúra, 2016. 1. sz.
  Kamarás István (2016) Micimackó-projektum. In: Alföld, 67:9:82-96.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

how to purchase cialis

(UNREMYBUB, 2022.09.19 15:17)

At present, inhibition of PDE5 with oral agents appears to be the treatment of choice Kubin et al 2003 <a href=http://vtopcial.com/>cialis online ordering</a> by Alex Dona - Narrative Short